Nosotros

Tu voz por los animales

De filosofie waarop onze organisatie gebaseerd is

Ánima is een organisatie bestaande uit vrijwilligers, welke zich als doel heeft gesteld een verhouding te scheppen tussen mens en dier, gebaseerd op een diep respect.

Wij streven ernaar de mens zich ervan bewust te laten worden hoe groot het lijden van miljoenen dieren over de hele wereld is, als slachtoffers van de meest uiteenlopende menselijke belangen.

Wij zijn ervan overtuigd dat de ethiek die voor dc mensheid geldt uitgebreid moet worden tot alle gevoelige wezens. In tegenstelling tot degenen die proberen het lijden te verzachten, willen wij het lichamelijk en geestelijk leed absoluut elimineren. Hiervoor moeten fundamentele wettelijke regels worden vastgesteld.

Wij doen het mogelijke om een begrip voor het dier te laten ontstaan, gebaseerd op het respect voor zijn leven in tegenstelling tot de huidige soortdiscriminatie, die even bekritizeerbaar is als de discriminatie van ras of geslacht.De grens tussen de mens enerzijds en het dier anderzijds bestaat niet. Wij zijn ook dierlijke wezens. De grote intelectuele ontwikkeling van het menselijke ras is niet indrukwekkender dan de overeenkomst van het in staat zijn om te voelen en de drang om voort te bestaan, hetgeen de mens gemeen heeft met het dier. Het logische gevolg is de aanvaarding van een vegetarisch leven.

Wij eisen het onmiddelijk beeindigen van het experimenteren met dieren. Het model van het proefdier roept niet alleen een ernstige ethische kwestie op maar maakt ook deel uit van een foute benadering van de genezing van menselijke ziekten.

Wi j verwachten een ontwikkeling van de preventieve geneeskunde zowel op sociaal als individueel gebied Opvoedkundig leert de vivisectie het leven van het dier niet respectereQ.

Wij sluiten ons in dit opzicht aan bij de Wetenschappelijke Antivivisectie. Wij klagen de oorzaken van geweld tegenover de dieren aan en de overeenkomstigheid met het algemene geweld in de menselijke samenleving, speciaal tegen vrouwen en kinderen.

Wij streven ernaar een begrip te scheppen voor het dierlijke individu, met name voor onze huisdieren.Zij hebben bescherming en zorg nodig maar zijn niet ons eigendom. De gehele samenleving moet medewerken om de voortplanting te controleren door middel van sterilisatie, adoptie campanjes, ondersteund door de gemeenten in samenwerking met particulieren en dierenbeschermingen.

Wij geven praktische, wettelijke en filosofische hulp om deze nieuwe stroming te ondersteunen, die steeds meer aanhang krijgt onder de Argentijnse jeugd.

Onze activiteiten bestaan uit

  • Publiciteit
  • Hulpmiddelen voor scholen .Onderzoek
  • Particuliere juridische bijstand
  • Samenwerking op internationaal gebied met contacten met verelligmgen in Spanje, Italie, Engeland, Duitsland, Australie, Canada, U.S.A en Brasilie.
  • Coordinatie van acites in heel Argentinie

Ofschoon het niet nodig is om actief te zijn voor de rechten van de dieren, noch een speciaal medeleven voor hen te voelen, op zijn minst moet men het dier respecteren. Het eenvoudigweg erkennen van het feit dat een dier net zo kan lijden en genieten als een mens, moet voldoende zijn om de nieuwe etica van het respect voor het dierlijk leven te erkennen En tevens voor het onze.